VAN LOOY GROUP

Huisstijl | Publicaties


Van Looy Group

"Van Looy Group is operating as a multidisciplinary engineering company exclusively focusing on the design and the construction of large complex logistics facilities in Western Europe.."

DE OPDRACHT

Hoewel de Van Looy Group reeds vele jaren een logo had, was een uniforme huisstijl ver zoek. Zowel voor offertes, presentaties als visitekaartjes werden verschillende formats gebruikt waardoor de communicatie naar potentiële klanten soms rommelig leek. Daarom was het belangrijk een huisstijl te ontwerpen die aansloot bij het logo en een duidelijke eenheid naar voor bracht.

VEREISTEN

  • Doordat het logo reeds bestond, was het uiteraard belangrijk de huisstijl daarop af te stemmen.
  • Er werd een nieuwe slagzin bedacht die op alle communicatie moest verschijnen "Excellence in Logistics Engineering".


Visitekaartjes

Van Looy Group visitekaartje


Powerpoint

Van Looy Group powerpoint presentatie


Briefpapier

Van Looy Group briefpapier


Advertentie magazine

Van Looy Group advertentie


Handtekening mail

Van Looy Group handtekening


REACTIE VAN DE KLANT

"We zijn heel tevreden van de manier van werken.

Snel en goed." - P. Van Looy